Especialistes en serveis

El nostre objectiu és contribuir a optimitzar amb eficàcia i eficiència els serveis rebuts per les Companyies e Institucions, especialment en Xarxes d’Agències Comercials distribuïdes per la geografia nacional.

PLAMA realitza visites a la Xarxa de Centres, verificant “in situ” nivells de compliment de servei, producte, infraestructura, documentació...

Auditoria de Serveis prestats

Auditoria de Serveis prestats

Auditories de la qualitat del serveis prestats als clients. Anàlisi d’aspectes a millorar.
Elaboració de propostes i recomanacions.

Auditoria de Serveis Contractats

Auditoria de Serveis Contractats

Auditories dels serveis contractats amb altres societats, verificant el grau de compliment del contractat i valorant la qualitat del servei.
Valoració dels costos del servei i propostes d’alternatives per a la optimització dels mateixos.

Auditoria d’Imatge

Auditoria d’Imatge

Auditoria pensada per a empreses que porten incorporant la seva nova imatge corporativa a les seves distintes sucursals o delegacions.
Necessària per a empreses la imatge corporativa de les quals no ha evolucionat des de fa anys.

Auditoria de vehicles de Pòlissa Stock

Auditoria de vehicles de Pòlissa Stock

Inspeccions presencials de vehicles finançats per tercers, per a verificar la ubicació i el compliment de les condicions contractuals pactades amb les entitats finançadores.

Gestió Integral de presentació d’Ofertes i Concursos Públics

Gestió Integral de presentació d’Ofertes i Concursos Públics

Elaboració de plecs de condicions, Tècnico-Administratius per a qualsevol tipus de servei del què els nostres clients vulguin sol·licitar pressupost.
Gestió i seguiment del procés per a la adjudicació final. Seguiment dels nostres serveis contractats després de la adjudicació.

Estudi de Satisfacció de Clients

Estudi de Satisfacció de Clients

Valoració del nivell de satisfacció adquirit pels clients en quant al servei rebut per part de l’empresa.

Estudi de Benchmarking Comparatiu

Estudi de “Benchmarking” Comparatiu

Valoració dels serveis o productes de l’empresa en comparació amb la valoració que tenen els clients sobre el mateix servei de la competència.

Gestió Integral de processos de Selecció de Personal

Gestió Integral de processos de Selecció de Personal

Determinació del perfil adient al lloc vacant. Recerca, filtrat i selecció de currículums per entrevista personal.
Entrevista personal amb seleccionats i elaboració posterior d’informes sobre cada candidat entrevistat.